מהי רחל אמנו בפנימיות?

612

שאלה: מהי רחל אמנו בפנימיות?

רחל אימנו-
רחל אימנו היא השכינה הקדושה. היא האם של כל נשמות ישראל. השכינה נקראת כך משום שבה שוכנות כל נשמות ישראל. עוד נקראת גם כנסת ישראל – משום ששם כנוסות כל נשמות ישראל.
במובן הנפשי רחל היא האני המשותף בין הבורא לנבראים, היא האמא של כל הנשמות.

מתי ישובו בנים לגבולם?
מבכה היא רחל, בכי הוא העלאת בקשה לעליון. בנים הם נשמות ישראל, גלות היא כאשר בנים אלו נמצאים בקליפות, בדרך שהחיצוניות שולטת עליהם, במציאות שהרצונות הגופניים, דהיינו אומות העולם שבהם שולטים ולא ישראל.
מבכה רחל אימנו, מתי ישובו נשמות ישראל להתחבר לאביהם שבשמים.

בגוף אחד-
מבחינת אדם אחד, הבנים הם ההבנות שלו, מבכה האני האמיתי שלו, הלב האמיתי, מתי ישובו ההבנות שלי להיות זכות ונקיות, מתי ישובו ההבנות שלי לגבול שאוכל לחשוב על אהבת ישראל ואהבת ה'.
רחל אימנו ממאנת להתנחם עד שיגיע גמר תיקון במהרה בימנו.

בית לחם-
ומה שיושבת בבית לחם- לחם הוא ג' פעמים הוי-ה. בית הוא ליבו של האדם. הלב לא מגיע לסיפוק עצמי ותמיד מרגיש שמשהו חסר, עד שכל ההבנות ישובו לגבולם הנכון, לחשוב על אהבת ה'.

יום פטירת רחל אימנו-
יום גדול וחשוב הוא יום זה, יום תפילה ותיקון. מי שיכול, וודאי שטוב הוא להתפלל בציון, אך אין לעשות מזה עבודה זרה ח"ו. אין לבקש ישירות מרחל אימנו, אלא מהקב"ה בזכות רחל אימנו.

בהצלחה
ובברכת לב טוב
הרב אדם סיני.