תשמט- מאמר טו- מה בעבודה שהצדיקים ניכרים ע"י הרשעים | חלק א