תשמט- מאמר טו'- מה בעבודה שהצדיקים ניכרים ע"י הרשעים | חלק ב