תשמט- מאמר טז'- מהו בעבודה האיסור לברך על שולחן ריק | חלק א