ראש חודש אדר – המצב הקוסמי והאתגר

ראש חודש אדר – המצב הקוסמי והאתגר

נעים אנו בזמן לכיוון חודש אדר.

עצם המחשבה, שאנו הם שנעים בזמן ולא הזמן הוא שחולף, מאפשר לנו לראות את עצמנו אחראים לתנועה זו או לכל הפחות לראות תנועה זו כהזדמנות לכוון את נפשנו למחוזות הרצויים לאדם שבנו.

אדר הוא מלשון אדרת שיער, זמן של סערת נפש הנובעת מגילוי החיסרון.
חודש השנים עשר הוא בחינת הנקבה שרק בשיתוף איתה ניתן להשיג את האושר העילאי. הדרך לעשות זאת היא ע"י קשירת נקבה זו הנקראת צדק (הכוכב השולט על חודש אדר – יש האומרים נפטון), לבחינת כוח ההשפעה הטהורה הבאה מבחינת יעקב או בחינת אברהם או בחינת מרדכי, או בחינת משה ועיקרה היא יסוד דאבא.

הכוכב השולט על מזלו של האדם מפגיש את האדם עם הצורך בעבודה.
צדק הוא בחינת מלכות, כאשר היא במצב הקטנות, ע"כ מבטאת צד של דין. דין זה הוא סערת הנפש וגילוי החיסרון השייכים לחודש זה.

העבודה הנצרכת היא כוונת ליבו של האדם לצדקה שהיא תיקון הצדק.
בכל זמן אליו נע האדם הוא פוגש ב' מצבים. האחד הוא המצב הקוסמי אליו הוא מגיע. השני היא העבודה הנצרכת במצב זה.

מצב הא' – על האדם לעשות עבודה נפשית של פתיחות וגמישות נפשית כדי להתחבר לכוח זה. בחודש אדר על האדם להתחבר עם הכוח של ראיית החיסרון. להתחבר לתנודות המפגישות את האדם עם דינים קשים. לבושי הדינים יכולים להתראות בעולמנו כבעיות גשמיות כמו פרנסה, בריאות, פירוד קשרים רצויים, וכו'. החיבור הוא לא לפחוד להרגיש מצבים אלו לא לברוח מהם, אלא לראות בהם הזדמנות לעבודה.

היכולת שלנו לראות שמצבים אלו הם גם צד של קדושה בבחינת צדק מצד הקדושה, מלכות במצב הקטנות, מאפשרת לנו לעבור למצב הב' שהוא העבודה הנצרכת ממצב זה.

אם אנו לא פתוחים למצבים אלו הם מגיעים גם ללא רצוננו. עדיף שאנו נעורר את השחר ולא שהוא יעורר אותנו.

מצב הב' – העבודה היא כאמור צד החיבור לצדיק. הצדיק צריך להיות מחובר למידת ההשפעה הטהורה שהיא בחינת נס. (אגב כך נאמר שגם נס חנוכה בכסלו קשור לצדק). מכוח האמונה של הצדיק ניתן לייצר נס.

הצדיקים שנלחמו נגד מידת הדין המופיע בשם אלוקים מופיעים בכל ירידה וירידה, בכל כאוס הניבט לנפש האדם כסערת נפש.

אברהם כנגד נמרוד, יעקב כנגד עשיו, משה כנגד פרעה, מרדכי כנגד המן.

ואת/ה כנגד מי בתוכך?

כל אדם בחודש זה צריך למצוא את מצב הא' שהוא צד המן שבתוכו המאתגר את צד הצדיק שבו שהוא המכשיר למצב הב'.

יש בנו את הכוח בחודש זה לחולל נס בנפשנו, לזכות לגאולה נפשית שהיא שלמות ההשגה. בשונה מפסח שם שורש הגאולה בחודש זה ניתן להגיע לגאולה השלמה.

הגאולה השלמה היא רק כאשר גם צד הנקבה שבתוכנו, צד הגוף, הצדק, יכול לקבל את תיקונו ולהיות שותף לגאולה זו. או אז מטרת הבריאה תבוא על תיקונה השלם.

כל הפושט יד להשפיע ולתת צדקה לעני, זוכה להינצל ממוות בחנוכה ולהגיע לגאולה שלמה בע"ה בפורים.

אז יוכל לבוא לסעודה הגדולה שמח וטוב לבב.

ראש חודש אדר שמח לכולם