פרשת בהר – העבדות בתקופתנו

פרשת בהר – העבדות בתקופתנו

בפרשתנו אנו פוגשים בדיני עבד עברי ובגאולתו.
זר הוא המושג עבד לרוח האנושית. כיצד אם כן תורתנו הקדושה, במלוא תפארתה חוכמתה וגדלותה מדברת על מציאות של עבדים. כיום מוקעת העבדות החיצונית באנושות וטוב שכך.
אולם, כל זמן שתפיסת התורה תהיה חיצונית, לא תוכל להיות מוסברת דיה לרוח האנושית.
החוקים הקוסמיים הם נצחיים ואותם מגישה לנו התורה בלבוש של סיפורים.
אם כך יש לשאול מה הרעיון של העבדות בנפש האדם?

✨הזוהר הקדוש✨
הודיה עצומה לאין שיעור יש לנו לשאת לבורא עולם ששלח לנו נשמה כרבי שמעון בר יוחאי זי"ע, שהוריד לנו מפי הגבורה את ספר הזהר לעולם.
בי"ח באייר חגגנו את ל"ג בעומר, ועדיין רשמי ההתעוררות הפנימית של הזהר הקדוש מפעמת בקרבנו. לא מצאתי דבר טוב, אלא להביא את עניין עבד בשילוב פירוש הזהר הקדוש כפי המובא . בפרשת בהר ובהסולם ס"ט – ע"ג ההסבר לעבד עברי.

"אדם הראשון גנב היה"
מדוע? שהרי בעל הגן ציווה עליו, "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל", והוא הלך וגנב ואכל.
מה התיקון לגנב שאין לו כיצד לשלם על גניבתו? ונמכר בגניבתו.

סוד הגלגול
אדם הראשון נמכר לעבד. כדי להשתחרר מעבדות זו, היה צריך להתגלגל מס' גלגולים כדי לשלם את גניבתו. בעוןן דומה צריך האדם לעשות שינויים בנפשו, אם רוצה לתקן את גניבתו?!

מהי גניבתו של אדם בזמננו, שהומשלה לאכילת עץ הדעת? 
כאשר אדם מקבל תענוג אסור. תענוג זה הופך את האדם לעבד לתענוג זה. הופך הוא להיות מכור להנאה זו ויתרה מכך ללבוש שמוצמד להנאה זו.
לדאבוננו אנו נמצאים בתקופה שאנשים מתמכרים בקלות לתענוגות שאינם בונים את נפשם לרצוי. רדופים הם אחר הנאות מקומיות, זמניות וחיצוניות. הנאות אלו רדודות. בהיותן כאלה, הן נותנות הרגשה טובה מידית אולם לאחר מכן ריקנות עצומה.

העולם חולה בבדידות ובדיכאון למרות כל ההנאות והגירויים המצויים בשפע.
ההתמכרויות לסמים, אלכוהול, סדרות, הימורים, משחקים, כבוד מזויף מהסביבה, קניות ועוד… הן העבדות האמיתית של האדם. הנאות אלו הן גניבה, היות והאדם מבקש לצרוך הנאה ריקה, שאינה בונה את נפשו ובלית ברירה בגלל החוק הקוסמי נמכר לעבד.

גם כאשר האדם רוצה להשתחרר מהעבדות חש בנפשו שאינו מסוגל, הוא "חייב" את הסם , את הסדרה, ההימור וכו'. הוא אינו חופשי לעשות כרצונו. צריך לשלם ביגיעה כדי להשתחרר מההתמכרות. מובאות לפנינו בקצרה ג' צורות של עבדות והיגיעה הנצרכת לשחרור.

עבד עברי
יעקב שהיה בדיוקנו של אדם הראשון וגלגולו, התחיל את התיקון (קדם לכך שינוי שם ע"י אברהם, שינוי מקום ע"י יצחק ושינוי מעשה ביעקב).
יעקב נמכר לעבד ללבן. ממנו נמשך התיקון לעבד עברי היוצא לחופשי בשנה השביעית. השחרור הוא בלקחו לאשה את רחל. רחל מייצגת את השכינה הקדושה, את היחד.

◻האם אנו מוכנים לעבוד שבע שנים כדי לקבל את היחד?◻
היציאה מהעבדות בבחינת יעקב הוא להיות שייך לכלל. לעבוד בשביל הכלל. לא לצאת מהמקום הפרטי בבחינת אני לנפשי – לתענוג הפרטי שלי לכאן ועכשיו – להתמכרויותיו.

עבד נרצע
תיקון אדם הראשון לא נשלם ביעקב, אלא שנצמח בזה בחינת עבד רע, שהוא סוד הגלויות שנגלו ישראל ונמכרו לאומות העולם. מזה נמשך הסוד של עבד נרצע.
עבד נרצע משתחרר ביובל, כאשר אדם קונה מודעות של בינה, של השפעה, כאשר קונה את שער החמישים. הוא סוד גאולת עם ישראל, שקבלו את התורה לאחר ספירת חמישים יום מיציאת מצרים, ובתורה הם נגאלו. אדם הרוצה להשתחרר מלהיות עבד נרצע, לא די שיתגבר על התמכרויות אלא שצריך לפתח תודעה של השפעה, של הקשבה נדיבה של היותו עובד למען הכלל. צריך ללמוד את התורה הקדושה, ולראות בה את האמצעי המקשרו לתודעה קוסמית מעבר לעצמו ומעבר לכאן ועכשיו. צריך לקבל עליו תורה שבהדרכתה הוא צועד בחייו.

עבד כנעני
עבד כנעני אינו יוצא לחופשי אפילו ביובל. גם אומות העולם הם מצאצאיו של אדם הראשון . גם הם צריכים להשתחרר מהעבדות, דהיינו לתקן את חטא אדם הראשון.
אנו יכולים להיות משפיעים אולם כאשר הדבר נוגע אישית אלינו – לצד אומות העולם שבכל אחד מאתנו, אנו חשים ששם אנחנו עבדים לרצון לקבל שלנו לעצמנו.
האם אנו יכולים להשתחרר מעצמנו, לעבוד למען הכלל, למען האהבה אפילו במפגש העמוק ביותר עם פרטיותנו?
אומות עולם ייצאו לחרות באלף השביעי, ואז ימצא שנתקן חטא האדם כולו.

סיכום
מושג העבדות מצוי כאן ועכשיו. תורתנו הקדושה והנצחית מדברת עלינו ממש, על כל אחד מאתנו בפועל ממש. האפשרות להתבונן על הדברים מתוך מקום של עבודת נפש, של האדרת הערכים הפנימיים שדרכם ניתן להתקשר לבורא יתברך, היא העבודה האמיתית לשחרור עצמי מכבלי העבדות האנושית והפרטית.

?קריאה ובקשה?
תורתנו הקדושה בכלל ופנימיות התורה והזהר הקדוש בפרט, סוללים לנו את הדרך לחרות זו, שרק דרכה ניתן להגיע לשלום ואהבה.
אני מבקש להזמין בזאת את כל אחד ואחת מאחיי בית ישראל, לקחת חלק בלימוד הזהר הקדוש ופנימיות התורה. לכל אחד מאתנו יש מה לתרום לכלל כולו. הלימוד הוא לא רק למטרה אישית. ובע"ה בחיבור זה של הזהר הקדוש נצא מאפלה לאורה, מגלות לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

הרב אדם סיני