פורים ה'תשע"ו בבית מדרש הסולם

דברי הרב בסעודת פורים:תמונות החברים:סרטון הילדים: