אל תכליל !!!

139

🔥אל תכליל !!!🔥
💫אני כן אכליל !!!💫

🕎זאת חנוכה🔯 הוא הכלל שאליו צריכים להגיע לאחר כל שמונת הימים.

היכולת לתפוס כלל היא דבר פלאי.
שמונה הוא בחינת עולם הבא, שממנו מגיע מושג ההכללה. הכלל אינו אוסף של פרטים אלא כבריאה חדשה המתגלה מהפרטים.

האם האישיות שלך היא ריבוי פרטים או כלל שממנו נובעים הפרטים?

אל תכליל !!!
ידועה האמירה "אל תכליל". יש בה צדק מסוים.
למשל: כל הג'ינגי'ם הם עצבנים או כל התימנים הם קמצנים וכדומה..
הכללה של החיצוניות היא סוג של גזענות. יש צדק בהתנגדות להכללה חיצונית, שהרי האדם הוא פנימיותו.
מי שמכליל בגלל תכונה חיצונית מתייחס לאדם כגוף ועל כך ישנה התמרדות.

אני כן אכליל !!!
הכללה היא דרך בה העולם הרוחני בנוי. הכלל מכיל בתוכו פרטים וכל תפיסת האדם את הפרטים היא אגב הכלל.

אף הלימוד המדעי מתבסס על כללים שמהם מקישים על שאר הפרטים.

אם אדם לא מכליל אזי הוא רואה רק פרטים בלי קשר ביניהם. אם רואה הוא קשר, רואה רק את התועלתיות העצמית, ובכך נשאר טמון בתוך עצמו, במקום הצר של אישיותו – במצרים.

האם המילה אבא היא רק אוסף של האותיות או כלל הנובע מהם? האם האיש והאישה הם רק שני פרטים שהתאספו לבית אחד או שישנה ישות משותפת שכוללת את שניהם? האם עם ישראל היא ישות שתלויה בפרטים או שעומדת בפני עצמה?

אי הרצון להכליל מייצר הרגש, שכל אדם הוא בחינה פרטית. חוסר המוכנות להכליל נובעת מהרצון שלא לקבל מחויבות של השתייכות. יש הקוראים לזה "חופש הפרט". תפיסה זו מובילה להפקרות, וגרוע מכך לחוסר משמעות עצמית.

משמועתו האמיתית של האדם נובעת מיכולת התרומה שלו לכלל בו הוא מצוי ולא מהכישרון הפרטי או מיכולת "הניצול" שלו את הכלל.
כאשר אנו פרט בתוך כלל, אזי הכלל מחייב אותנו. בהיות האדם משויך לכלל הוא מאותגר להתגבר על פי תאוותיו המקומיות והזמניות.

דיוק
אל תכליל בחיצוניות אולם חפש את ההכללה בפנימיות, מבלי לאבד את החופש של הפרט לפעול בתוך כלל זה.

"זאת חנוכה" הוא הכלל של יכולת ההתגברות של היהודי על היווני שבו, על רצון הגוף לשלוט על הנשמה.

חנוכה שמח לכל עם ישראל
הרב אדם סיני