דרגות הסולם: זאת חנוכה – זאת חנכת המזבח

14

#חנוכה #קבלה #מזבח #מנורה #חנוכיה #קבלה