דרגות הסולם: זאת חנוכה – זאת חנכת המזבח

7

#חנוכה #קבלה #מזבח #מנורה #חנוכיה #קבלה