לימוד קבלה לנשים

פניני החכמה: פינת קבלית - נכתב ע"י אהרון

"אישה יראת ה' היא תתהלל", זה לא רק מילים יפות כדי לצאת ידי חובה, אלא המשמעות שלהם עמוקה מיני ים- היות ורק מרגש פנימי ועמוק של יראת הרוממות אפשר להלל את ה', ולא משקר החן והבל היופי, שזו החיצוניות החולפת, על כן אישה יראת ה' תתהלל. אך חשוב להבין שהתורה מדברת על מדרגות רוחניות של תודעה מעבר לזמן ומקום, ולא באה רק לספר סיפורים חלילה כמו שאומר רשב"י הקדוש בפרשת בהעלותך. על כן מלמדת אותנו התורה בפסוק לאן האדם צריך לכוון את ליבו (בחינת האישה שבאדם, כמו כן אישה מלשון אש-ה' השתוקקות של קדושה) לכן אומר הפסוק רק הרגש הפנימי האלוקי הוא המביא באמת להלל את ה', ולא מגיעים לזה מטעם הרגש החיצוני של מציאת חן בעיני הבריות, ולמתקדמים – שצריך לעבוד את ה' מטעם יראת ה', יראת הרוממות ולא מטעם התענוג החיצוני בתורה ומצוות של הלא לשמה, שהוא נקרא שקר החן והבל היופי, בחינת אהבה התלויה בדבר, וכל שכן שתלויה בכלל בדבר החיצוני הגשמי בבחינת נעשית לו סם המוות. על כן חייב לעבוד מאהבה, ממדרגת הלשמה. והיות והאישה הגשמית מסמלת את השכינה הקדושה, את אש ה' את מדרגת האהבה הנעלה ביותר, על כן רואים שבמצב המתוקן יש לה רגישות מיוחדת ובינה יתרה להרגשת האמת ואף הולדת האמת ללב האדם. בע"ה שנזכה לאשת חיל, שזו מדרגת הנשמה גם בגברים וגם בנשים, ורק דרך אשת חיל, אישה יראת ה' אפשר להגיע להשגת אלוקות, שנזכה אמן!
כמו כן אם נרד קצת יותר לענפים- זוגיות צריכה להיבנות על ערכים נצחיים מעבר לזמן ומקום, מעבר לחיצוניות החולפת, "היות וכל העומד להישרף כשרוף דמי" לכן שהקשר מבוסס על חיבור פנימי עמוק ויסודות אלוקיים, ולא רק על החיצוניות והגשמיות החולפת, אלא על אלוקות ואהבה מעבר לחומר והתמורה החיצונית, קשר כזה יביא לאחדות אמיתית וחיבור, אבל אם הקשר מבוסס על הדבר החיצוני, הרי הוא שקר וחולף.. כפי שרואים מה שקורה לרוב בני העולם בנושא. לכן כמו שבענפים אנחנו צריכים להגיע לאהבה עמוקה שלא תלויה בדבר, ככה צריך בשורשים בקשר בין הבורא לבריאה, להגיע לחיבור אמיתי, אבל אם נעסוק רק בחיצוניות התורה כיצד נדע איך לעשות זאת? דרך מעשים חיצוניים בזמן ומקום?, לכן חובת הפנימיות היא על כולם גברים ונשים כאחד. אני יודע שזאת לא הדעה המובילה בעולם, אבל האמת ב 10 שנים האחרונות היא הרבה יותר מובילה והעולם מתקדם לזה כמו שהתקדם בהרבה דברים, והרבה רבנים שהצהירו בעדינות לא ללמד נשים קבלה, היום בעצמם מלמדים לאט לאט, וזה יגדל עוד בע"ה כפי שהבטיח הנביא "כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם" בע"ה אמן

נ.ב. הקבלה לא מנותקת מהיהדות כפי שהרבה גורסים, אם כי כולם יכולים ללמוד לפי מדרגתם עד שלב מסוים.
אבל זה כבר נושא לפוסט אחר😉