מלחמה ושלום – הרב אדם סיני

30

המלחמה על הזהות של העם היהודי