מלחמה ושלום – הרב אדם סיני

31

המלחמה על הזהות של העם היהודי