מלחמה ושלום – הרב אדם סיני

המלחמה על הזהות של העם היהודי