מלחמה ושלום – הרב אדם סיני

6

המלחמה על הזהות של העם היהודי