מלחמה ושלום – הרב אדם סיני

58

המלחמה על הזהות של העם היהודי