בית המקדש – מדוע בית המקדש חרב

27

#קבלה #תודעת הנסתר #חכמת #הקבלה