בית המקדש – מהי העמדת צלם בהיכל מה זה לטמא את ההיכל

4

#קבלה #תודעת הנסתר #חכמת #הקבלה