בית המקדש – מהי שבירת לוחות הברית מדוע בוטל קורבן התמיד

9

#קבלה #תודעת הנסתר #חכמת #הקבלה