מהי תורת בית המקדש מהי טכנולוגיה מהי גלות ?

#קבלה #תודעת הנסתר #חכמת #הקבלה