אז איך בפועל לומדים פנימיות התורה?

היום, יותר מתמיד, קל ללמוד פנימיות התורה.
כפי שהוזכר בפרק "למה דווקא היום", במאה הקודמת זכינו להתגלות אדירה, בחכמת הקבלה, מפיו של מרן בעל "הסולם" שבעזרת השגתו האדירה בחכמת הקבלה, הותיר לנו ספרים מהם יכול כל יהודי פשוט (בעל הסולם מכנה זאת "מעיין בינוני"), להנות ולזכות מזיו חכמת האמת.
מה הם הדברים המייחדים את פרושיו וספריו של בעל "הסולם", עד שנחשב לאחד מגדולי המפרשים לחכמה מאז האר"י הקדוש?
– סידר את כל כתבי האר"י בתע"ס כך שניתן ללמוד את הנושאים על הסדר, במבנה ברור מהקל אל הכבד ובכך בנה לתלמיד שיטה מאוד מסודרת ומובנת ללימוד עצמו.
– כתב הקדמות מבואות ופתיחה לכל ספרי הקבלה כל שניתן ללמוד קודם את ההשקפה הקבלית מטרם נכנסים ללימוד החכמה עצמה.
– פרש כל מילה על צביונה הרוחני, כמעין מילון, העוזר ללומד להתגבר על סכנת ההגשמה בכך שלכל מילה ישנו פרוש מובן, בצורה פנימית, ללא תלות בזמן ומקום (שהם כאמור, ב' הדברים הגורמים להגשמה).
כמובן, כל אחד, צריך להתאים את עצמו ללימוד זה, ולא לשבור את המסגרות שבהן הוא כבר לומד, ויש ללמוד ראשית את ההקדמות, כמו שהזכרנו מספר פעמים בחוברת, שההקדמות נותנות לתלמיד את "ההשקפה הקבלית" (ועל הקדמות אלו אין שום רב אמיתי שיגיד "לא ללמוד"), במיוחד ההקדמה לתע"ס וההקדמה לספר הזוהר שכתב מרן בעל "הסולם", ספר מאמרים מיוחד שכתב בעל "הסולם" לציבור הרחב (אלה שלא למדו חכמת הקבלה מימיהם) "מתן תורה", וכמו כן הספר "פתיחה לחכמת הקבלה" (אותו כבר עדיף ללמוד עם אדם שבקיא או שלמד את הספר).
כמובן, שישנן עוד דרכים ללמוד את פנימיות התורה, ויש עוד מפרשים אדירים וספרים נכונים וראויים, וכל אחד יכול לבחור את השיטה בה הוא חפץ כדי ללמוד את פנימיות התורה, אם כי לא תמיד יהיה הדבר קל, כמו ללמוד את ספריו של בעל "הסולם" שהם ערוכים ומוכנים כאמור ללימוד נוח ומובנה.
כמו כן, ספרי חסידות רבים מעוררים את הנפש ללימוד פנימיות התורה, ובהם נזכיר מעט מן המעט – ספרי האדמו"ר מפיאסצנה הי"ד (הכשרת האברכים, דרך המלך, בני מחשבה טובה), נתיבות שלום להאדמו"ר מסלונים, וכן ספרי הרמח"ל דעת תבונות וקל"ח פתחי חכמה ושערי קדושה לרבי חיים ויטאל.
זהו, עד כאן הבאנו את חלקנו, כאן, אתה מתחיל לומד יקר. הרם טלפון, שלח שאלה בדואר אלקטרוני, בקש עוד חומר, קנה ספר, קבע שיעור פעם בשבוע – אבל – עשה משהו, אם כל אחד יגביר את חשיבות הפנימיות על החיצוניות, ודאי, שהעולם הרוחני והגשמי הפרטי והכללי יתרומם ויתעלה.
זה מונח על כתפיך, לך נתן הבורא את הכח.
אל תתעלם אח אהוב ויקר. בהצלחה.
ליצירת קשר, שליחת חומרי לימוד, קביעת חברותות, הערות – 050-314-3333 [email protected]