בדיקה – האם אתה צריך ללמוד פנימיות התורה

במידה ותוכל לענות על אחת מהשאלות הבאות, ללא שימוש במושגים התלויים בזמן ובמקום – אשריך, אתה אחד מאותם יחידי סגולה שיכולים גם בלי לימוד פנימיות התורה (כמו גדולי ישראל שכוח התורה העצום שלהם עומד להם ויכולים הם להתקשר למושגים פנימיים של התורה, גם מתוך לימוד הנגלה בלבד).
מהי נשמה?
מהו שאומר הזוהר, שהקב"ה שונא את הגופים?
מה נברא בששת ימי בראשית?
כיצד כתוב שיעקב אבינו, נשק לרחל?
אם התורה היא נצחית, כיצד יש מצוות שאין להן משמעות היום (לכאורה כמובן) כגון לא תחרוש ושור וחמור, ודיני עבד עברי?
מדוע צריכים המתים להחיות בגופם, ובמומם? ואם תענה משום שלא יאמרו אחר הוא, וכי אכפת ליה לקב"ה מה יאמרו עליו???
איזו מן התנהגות זו של אברהם אבינו ע"ה, שהיה מוכן לסכן את שרה אמנו, בתמורה לכך שלא יפגע?
מדוע פתאום החליט הבורא, לברוא את הבריאה? האם הבריאה תמיד היתה קיימת?
בן כמה העולם?
מה זה "רוחני", ומה ההבדל בין רוחני לגשמי?
כיצד המצווה הגשמית, משפיעה על נשמתו של האדם?
מה משמעות קיום המצוות, אם בעולם הבא, אין מצוות גשמיות?
כיצד ייתכן שבעבור 70 שנה של עבודה בעולם הזה, יקבל האדם שכר של נצח? האם זהו מקח ראוי?
מהי האמונה? מה היא הגדרת האמונה?