קורסים בקבלה – עקרונות יסוד בתורת הקבלה

[youtube_wpress playlist="PLQs3LqN03AQHHRKq6usvBMLewjCwaU7S_"]