קורס מבוא לתורת הקבלה

קורס עקרונות יסוד בחכמת הקבלה:
[youtube_wpress playlist="PLQs3LqN03AQHHRKq6usvBMLewjCwaU7S_"]
מבוא לקבלה:
[youtube_wpress playlist="PLU1Y3WmD10eGpVmEHdIv1h4RGQ7yEYQrx"]
העצלות בתורת הקבלה:
[youtube_wpress playlist="PLeFYJ1oo8YLS397Ui6rotwAMTQbX5eXK0"]