מלאך המות והצדיקים. הוואטסאפ היומי מהזוהר, ע"י החבר יהודה גלעד

ג' אלול. דף היומי בזוהר פרשת נח – עמודים ע'-ע״ב, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט״א.

איך אפשר להישמר מהדין השורה בעולם?
האם הצדיקים חסינים לדין השורה בעולם?

סיכום השיעור:

כשרשעים מתרבים בעולם, ניתנת הרשות למשחית לשלוט בדינים על העולם. לכן, הצדיק, כדי לא להיפגע, חייב להסתתר מפני המשחית — מפני מלאך המוות. הקב״ה הכין מקום מיוחד כדי שאפשר יהיה להסתתר מפני הדינים הרעים. המקום הזה — זוהי התיבה. תיבה, בהיפוך אותיות, יוצא הבית. דהיינו, התיבה עצמה היא מסגרת של דינים המכניסים את האדם למסגרת חיים נכונה — לפי התורה. היא שומרת על נפשו מפני השחתת מלאך המוות, ונותנת לו בינה יציבה בחיים. הדרך הטובה ביותר להיכנס לתיבה היא לוותר על הגאווה.