פרי חכם מאמרים (מאגר ישן)

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פרי חכם - נשא 2
הרב אדם סיני
ג סיון התשעא
05.06.2011
פרי חכם - על התורה
נשא
ד
      
פרי חכם - נשא
הרב אדם סיני
כח אייר התשעא
01.06.2011
פרי חכם - על התורה
נשא
ד
      
סגולת זכירה 12
הרב אדם סיני
כה אייר התשעא
29.05.2011
פרי חכם - מאמרים
סגולת זכירה
א
      
סגולת זכירה 11
הרב אדם סיני
כא אייר התשעא
25.05.2011
פרי חכם - מאמרים
סגולת זכירה
א
      
סגולת זכירה 10
הרב אדם סיני
יט אייר התשעא
23.05.2011
פרי חכם - מאמרים
סגולת זכירה
א
      
סגולת זכירה 9
הרב אדם סיני
יד אייר התשעא
18.05.2011
פרי חכם - מאמרים
סגולת זכירה
א
      
סגולת זכירה 8
הרב אדם סיני
יב אייר התשעא
16.05.2011
פרי חכם - מאמרים
סגולת זכירה
א
      
סגולת זכירה 7
הרב אדם סיני
ז אייר התשעא
11.05.2011
פרי חכם - מאמרים
סגולת זכירה
א
      
סגולת זכירה 6
הרב אדם סיני
ה אייר התשעא
09.05.2011
פרי חכם - מאמרים
סגולת זכירה
א
      
סגולת זכירה 5
הרב אדם סיני
א אייר התשעא
05.05.2011
פרי חכם - מאמרים
סגולת זכירה
א
      


שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
סגולת זכירה 4
הרב אדם סיני
כח ניסן התשעא
02.05.2011
פרי חכם – מאמרים
סגולת זכירה
א
      
סגולת זכירה 3
הרב אדם סיני
כה ניסן התשעא
29.04.2011
פרי חכם – מאמרים
סגולת זכירה
א
      
סגולת זכירה 2
הרב אדם סיני
כד ניסן התשעא
28.04.2011
פרי חכם – מאמרים
סגולת זכירה
א
      
סגולת זכירה
הרב אדם סיני
כג ניסן התשעא
27.04.2011
פרי חכם – מאמרים
סגולת זכירה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 24
הרב אדם סיני
כה 'אדר ב התשעא
31.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 23
הרב אדם סיני
כג 'אדר ב התשעא
29.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 22
הרב אדם סיני
כב 'אדר ב התשעא
28.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 21
הרב אדם סיני
כא 'אדר ב התשעא
27.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 20
הרב אדם סיני
יט 'אדר ב התשעא
25.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 19
הרב אדם סיני
יח 'אדר ב התשעא
24.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 18
הרב אדם סיני
יז 'אדר ב התשעא
23.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 17
הרב אדם סיני
טז 'אדר ב התשעא
22.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 16
הרב אדם סיני
ה 'אדר ב התשעא
11.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 15
הרב אדם סיני
ד 'אדר ב התשעא
10.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 14
הרב אדם סיני
ב 'אדר ב התשעא
08.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 13
הרב אדם סיני
ל אדר התשעא
06.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 12
הרב אדם סיני
כח אדר התשעא
04.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 11
הרב אדם סיני
כז אדר התשעא
03.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 10
הרב אדם סיני
כו אדר התשעא
02.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 9
הרב אדם סיני
כה אדר התשעא
01.03.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 8
הרב אדם סיני
כד אדר התשעא
28.02.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 7
הרב אדם סיני
כג אדר התשעא
27.02.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 6
הרב אדם סיני
כא אדר התשעא
25.02.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 5
הרב אדם סיני
יט אדר התשעא
23.02.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 4
הרב אדם סיני
יח אדר התשעא
22.02.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 3
הרב אדם סיני
יז אדר התשעא
21.02.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 2
הרב אדם סיני
טז אדר התשעא
20.02.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
תורת הקבלה ומהותה – שיעור 1
הרב אדם סיני
יד אדר התשעא
18.02.2011
פרי חכם – מאמרים
תורת הקבלה ומהותה
א
      
ד עולמות – שיעור 6
הרב אדם סיני
יב אדר התשעא
16.02.2011
פרי חכם – מאמרים
ד עולמות
א
      
ד עולמות – שיעור 5
הרב אדם סיני
יא אדר התשעא
15.02.2011
פרי חכם – מאמרים
ד עולמות
א
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
ד עולמות – שיעור 4
הרב אדם סיני
י אדר התשעא
14.02.2011
פרי חכם – מאמרים
ד עולמות
א
      
ד עולמות – שיעור 3
הרב אדם סיני
ט אדר התשעא
13.02.2011
פרי חכם – מאמרים
ד עולמות
א
      
ד עולמות – שיעור 2
הרב אדם סיני
ז אדר התשעא
11.02.2011
פרי חכם – מאמרים
ד עולמות
א
      
ד עולמות – שיעור 1
הרב אדם סיני
ה אדר התשעא
09.02.2011
פרי חכם – מאמרים
ד עולמות
א
      
חכמת ישראל בערך חכמת החיצונים – שיעור 4
הרב אדם סיני
ד אדר התשעא
08.02.2011
פרי חכם – מאמרים
חכמת ישראל בערך חכמת החיצונים
א
      
חכמת ישראל בערך חכמת החיצונים – שיעור 3
הרב אדם סיני
ג אדר התשעא
07.02.2011
פרי חכם – מאמרים
חכמת ישראל בערך חכמת החיצונים
א
      
חכמת ישראל בערך חכמת החיצונים – שיעור 2
הרב אדם סיני
ב אדר התשעא
06.02.2011
פרי חכם – מאמרים
חכמת ישראל בערך חכמת החיצונים
א
      
חכמת ישראל בערך חכמת החיצונים – שיעור 1
הרב אדם סיני
ל שבט התשעא
04.02.2011
פרי חכם – מאמרים
חכמת ישראל בערך חכמת החיצונים
א
      
מצווה אחת – שיעור 5
הרב אדם סיני
כט שבט התשעא
03.02.2011
פרי חכם – מאמרים
מצווה אחת
א
      
מצווה אחת – שיעור 4
הרב אדם סיני
כח שבט התשעא
02.02.2011
פרי חכם – מאמרים
מצווה אחת
א
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
מצווה אחת – שיעור 3
הרב אדם סיני
כז שבט התשעא
01.02.2011
פרי חכם – מאמרים
מצווה אחת
א
      
מצווה אחת – שיעור 2
הרב אדם סיני
כו שבט התשעא
31.01.2011
פרי חכם – מאמרים
מצווה אחת
א
      
מצווה אחת – שיעור 1
הרב אדם סיני
כה שבט התשעא
30.01.2011
פרי חכם – מאמרים
מצווה אחת
א
      
גוף ונפש – שיעור 8
הרב אדם סיני
כג שבט התשעא
28.01.2011
פרי חכם – מאמרים
גוף ונפש
א
      
גוף ונפש – שיעור 7
הרב אדם סיני
כא שבט התשעא
26.01.2011
פרי חכם – מאמרים
גוף ונפש
א
      
גוף ונפש – שיעור 6
הרב אדם סיני
כ שבט התשעא
25.01.2011
פרי חכם – מאמרים
גוף ונפש
א
      
גוף ונפש – שיעור 5
הרב אדם סיני
יט שבט התשעא
24.01.2011
פרי חכם – מאמרים
גוף ונפש
א
      
גוף ונפש – שיעור 4
הרב אדם סיני
יח שבט התשעא
23.01.2011
פרי חכם – מאמרים
גוף ונפש
א
      
גוף ונפש – שיעור 3
הרב אדם סיני
טו שבט התשעא
20.01.2011
פרי חכם – מאמרים
גוף ונפש
א
      
גוף ונפש – שיעור 2
הרב אדם סיני
יד שבט התשעא
19.01.2011
פרי חכם – מאמרים
גוף ונפש
א
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
גוף ונפש – שיעור 1
הרב אדם סיני
יג שבט התשעא
18.01.2011
פרי חכם – מאמרים
גוף ונפש
א
      
אחור וקדם צרתני – שיעור 7
הרב אדם סיני
יב שבט התשעא
17.01.2011
פרי חכם – מאמרים
אחור וקדם צרתני
א
      
אחור וקדם צרתני – שיעור 6
הרב אדם סיני
יא שבט התשעא
16.01.2011
פרי חכם – מאמרים
אחור וקדם צרתני
א
      
אחור וקדם צרתני – שיעור 5
הרב אדם סיני
ט שבט התשעא
14.01.2011
פרי חכם – מאמרים
אחור וקדם צרתני
א
      
אחור וקדם צרתני – שיעור 4
הרב אדם סיני
ח שבט התשעא
13.01.2011
פרי חכם – מאמרים
אחור וקדם צרתני
א
      
אחור וקדם צרתני – שיעור 3
הרב אדם סיני
ז שבט התשעא
12.01.2011
פרי חכם – מאמרים
אחור וקדם צרתני
א
      
אחור וקדם צרתני – שיעור 2
הרב אדם סיני
ו שבט התשעא
11.01.2011
פרי חכם – מאמרים
אחור וקדם צרתני
א
      
אחור וקדם צרתני – שיעור 1
הרב אדם סיני
ה שבט התשעא
10.01.2011
פרי חכם – מאמרים
אחור וקדם צרתני
א
      
סוד הכף דאנכי – שיעור 6
הרב אדם סיני
ד שבט התשעא
09.01.2011
פרי חכם – מאמרים
סוד הכף דאנכי
א
      
סוד הכף דאנכי – שיעור 5
הרב אדם סיני
ב שבט התשעא
07.01.2011
פרי חכם – מאמרים
סוד הכף דאנכי
א
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
סוד הכף דאנכי – שיעור 4
הרב אדם סיני
א שבט התשעא
06.01.2011
פרי חכם – מאמרים
סוד הכף דאנכי
א
      
סוד הכף דאנכי – שיעור 3
הרב אדם סיני
כט טבת התשעא
05.01.2011
פרי חכם – מאמרים
סוד הכף דאנכי
א
      
סוד הכף דאנכי – שיעור 2
הרב אדם סיני
כח טבת התשעא
04.01.2011
פרי חכם – מאמרים
סוד הכף דאנכי
א
      
סוד הכף דאנכי – שיעור 1
הרב אדם סיני
כז טבת התשעא
03.01.2011
פרי חכם – מאמרים
סוד הכף דאנכי
א
      
חכמת הקבלה והפילוסופיה – שיעור 10
הרב אדם סיני
כד טבת התשעא
31.12.2010
פרי חכם – מאמרים
חכמת הקבלה והפילוסופיה
א
      
חכמת הקבלה והפילוסופיה – שיעור 9
הרב אדם סיני
כג טבת התשעא
30.12.2010
פרי חכם – מאמרים
חכמת הקבלה והפילוסופיה
א
      
חכמת הקבלה והפילוסופיה – שיעור 8
הרב אדם סיני
כב טבת התשעא
29.12.2010
פרי חכם – מאמרים
חכמת הקבלה והפילוסופיה
א
      
חכמת הקבלה והפילוסופיה – שיעור 7
הרב אדם סיני
כא טבת התשעא
28.12.2010
פרי חכם – מאמרים
חכמת הקבלה והפילוסופיה
א
      
חכמת הקבלה והפילוסופיה – שיעור 6
הרב אדם סיני
כ טבת התשעא
27.12.2010
פרי חכם – מאמרים
חכמת הקבלה והפילוסופיה
א
      
חכמת הקבלה והפילוסופיה – שיעור 5
הרב אדם סיני
יט טבת התשעא
26.12.2010
פרי חכם – מאמרים
חכמת הקבלה והפילוסופיה
א
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
חכמת הקבלה והפילוסופיה – שיעור 4
הרב אדם סיני
יז טבת התשעא
24.12.2010
פרי חכם – מאמרים
חכמת הקבלה והפילוסופיה
א
      
חכמת הקבלה והפילוסופיה – שיעור 3
הרב אדם סיני
טז טבת התשעא
23.12.2010
פרי חכם – מאמרים
חכמת הקבלה והפילוסופיה
א
      
חכמת הקבלה והפילוסופיה – שיעור 2
הרב אדם סיני
טו טבת התשעא
22.12.2010
פרי חכם – מאמרים
חכמת הקבלה והפילוסופיה
א
      
חכמת הקבלה והפילוסופיה – שיעור 1
הרב אדם סיני
יד טבת התשעא
21.12.2010
פרי חכם – מאמרים
חכמת הקבלה והפילוסופיה
א
      
סוכות. פרי חכם אגרות. אגרת בעמ' קמ"ח. המשך
הרב אדם סיני
יד תשרי התשעא
22.09.2010
הרצאות
חגים
סוכות
      
סוכות. פרי חכם אגרות. אגרת בעמ' קמ"ח. התחלה
הרב אדם סיני
יג תשרי התשעא
21.09.2010
הרצאות
חגים
סוכות
      
פרי חכם ב' אגרת י"ח המשך
הרב אדם סיני
יב תשרי התשע
30.09.2009
הרצאות
חגים
סוכות
      
פרי חכם ב' אגרת י"ח
הרב אדם סיני
יא תשרי התשע
29.09.2009
הרצאות
חגים
סוכות
      
פרי חכם אגרות קודש. לט עמ' קי"ח – תשס"ח. זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל. המשך 3
הרב אדם סיני
טז אלול התשסח
16.09.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לט עמ' קי"ח – תשס"ח. זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל. המשך 2
הרב אדם סיני
טו אלול התשסח
15.09.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פרי חכם אגרות קודש. לט עמ' קי"ח – תשס"ח. זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל. המשך 1
הרב אדם סיני
יד אלול התשסח
14.09.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לט עמ' קי"ח – תשס"ח. זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל
הרב אדם סיני
יא אלול התשסח
11.09.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לח עמ' קט"ז – תשס"ח. קבלת האור בכלים דגירומין
הרב אדם סיני
י אלול התשסח
10.09.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לז עמ' קט"ז – תשס"ח. הסכנה בעודפים דאמצעי הקדושה
הרב אדם סיני
ט אלול התשסח
09.09.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לו עמ' קט"ו – תשס"ח. כל המדובר בחוכמה הוא רק בערכי אור חוזר
הרב אדם סיני
ח אלול התשסח
08.09.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לה עמ' קי"א – תשסח. ספרי צמוד לדברי האר"י. המשך
הרב אדם סיני
ז אלול התשסח
07.09.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לה עמ' קי"א – תשסח. ספרי צמוד לדברי האר"י
הרב אדם סיני
ד אלול התשסח
04.09.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לד עמ' ק"ט – תשסח. תשובת הדממה מכינה לעבודת ה'
הרב אדם סיני
ג אלול התשסח
03.09.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לג – תשסח. ספר עמק המלך
הרב אדם סיני
ב אלול התשסח
02.09.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לב עמ' ק"ו – תשסח. המלכות הוא ענין הרצון לקבל המשך
הרב אדם סיני
א אלול התשסח
01.09.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פרי חכם אגרות קודש. לב עמ' ק"ו – תשסח. המלכות הוא ענין הרצון לקבל
הרב אדם סיני
ל אב התשסח
31.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לב – תשסח.
הרב אדם סיני
ל אב התשסח
31.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לא עמ' פא – תשסח. ההסתרה היא האמצעי להיות בן אוהב למקום. המשך 6
הרב אדם סיני
כז אב התשסח
28.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לא עמ' פא – תשסח. ההסתרה היא האמצעי להיות בן אוהב למקום. המשך 5
הרב אדם סיני
כו אב התשסח
27.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לא עמ' פא – תשסח. ההסתרה היא האמצעי להיות בן אוהב למקום. המשך 4
הרב אדם סיני
כה אב התשסח
26.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לא עמ' פא – תשסח. ההסתרה היא האמצעי להיות בן אוהב למקום. המשך 3
הרב אדם סיני
כד אב התשסח
25.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לא עמ' פא – תשסח. ההסתרה היא האמצעי להיות בן אוהב למקום. המשך 2
הרב אדם סיני
כג אב התשסח
24.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לא – תשסח. ההסתרה היא האמצעי להיות בן אוהב למקום. המשך 1
הרב אדם סיני
כ אב התשסח
21.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. לא – תשסח.
הרב אדם סיני
יט אב התשסח
20.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ל – תשסח. צניעות
הרב אדם סיני
יח אב התשסח
19.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פרי חכם אגרות קודש. כט – תשסח.קבלת תורת בעל הסולם תלויה ביראת הרוממות. המשך 4
הרב אדם סיני
יז אב התשסח
18.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כט – תשסח.קבלת תורת בעל הסולם תלויה ביראת הרוממות. המשך 3
הרב אדם סיני
טז אב התשסח
17.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כט – תשסח. קבלת תורת בעל הסולם תלויה ביראת הרוממות. המשך 2
הרב אדם סיני
יג אב התשסח
14.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כט – תשסח. קבלת תורת בעל הסולם תלויה ביראת הרוממות. המשך 1
הרב אדם סיני
יא אב התשסח
12.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כט – תשסח. קבלת תורת בעל הסולם תלויה ביראת הרוממות
הרב אדם סיני
י אב התשסח
11.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כח – תשסח. העבדות מצד עצמה שונה מהעבדות כחלק מהגאולה
הרב אדם סיני
ו אב התשסח
07.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כז – תשסח. העולם לא נברא לצורך עבודה. המשך
הרב אדם סיני
ד אב התשסח
05.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כז – תשסח. העולם לא נברא לצורך עבודה
הרב אדם סיני
ג אב התשסח
04.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כו עמ' פ"ה – פעמון ורימון – תשסח. המשך 4
הרב אדם סיני
ב אב התשסח
03.08.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כו עמ' פ"ה – פעמון ורימון – תשסח. המשך 3
הרב אדם סיני
כח תמוז התשסח
31.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פרי חכם אגרות קודש. כו עמ' פ"ה – פעמון ורימון – תשסח. המשך 2
הרב אדם סיני
כז תמוז התשסח
30.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כו עמ' פ"ה – פעמון ורימון – תשסח. המשך 1
הרב אדם סיני
כו תמוז התשסח
29.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כו עמ' פ"ה – פעמון ורימון – תשסח.
הרב אדם סיני
כה תמוז התשסח
28.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כה עמ' פא אין התשובה מכשירה את הזדונות להיות אונסין – תשסח. המשך
הרב אדם סיני
כד תמוז התשסח
27.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כה עמ' פא אין התשובה מכשירה את הזדונות להיות אונסין – תשסח
הרב אדם סיני
כא תמוז התשסח
24.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כד עמ' פ השמחה והעצבות בעבודת השם – תשסח
הרב אדם סיני
כ תמוז התשסח
23.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כג עמ' עח – בעל הבית בוצע ואורח מברך. תשס"ח. המשך
הרב אדם סיני
יט תמוז התשסח
22.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כג עמ' עח – בעל הבית בוצע ואורח מברך. תשס"ח.
הרב אדם סיני
יח תמוז התשסח
21.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כב עמ' עה – סדר עבודה לתלמיד. תשס"ח.
הרב אדם סיני
יז תמוז התשסח
20.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כא עמ' עה – לא תתקן כלל החיצוניות שלך. תשס"ח.
הרב אדם סיני
יד תמוז התשסח
17.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פרי חכם אגרות קודש. כ עמ' עד – מחזיר פנים לאחוריו. תשס"ח.
הרב אדם סיני
יג תמוז התשסח
16.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. יח עמ' ע – סוד הביאה השלימה. תשס"ח. המשך
הרב אדם סיני
יא תמוז התשסח
14.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. יט עמ' עג – הטרדות אינן מכבות הגעגועים. תשס"ח.
הרב אדם סיני
יא תמוז התשסח
14.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. יח עמ' ע – סוד הביאה השלימה. תשס"ח
הרב אדם סיני
י תמוז התשסח
13.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. יז עמ' סז. כל המניעות הם מהאדם עצמו. (תשס"ח) . המשך
הרב אדם סיני
ז תמוז התשסח
10.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. יז עמ' סז. כל המניעות הם מהאדם עצמו. (תשס"ח)
הרב אדם סיני
ו תמוז התשסח
09.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. טז עמ' סה. ישראל, הקדב"ה והתורה – אחד הם. (תשס"ח). המשך 2. ד"ה אמנם מה שזוכה
הרב אדם סיני
ה תמוז התשסח
08.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. טז עמ' סג. ישראל, הקדב"ה והתורה – אחד הם. (תשס"ח). המשך
הרב אדם סיני
ד תמוז התשסח
07.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. טז עמ' סג. ישראל, הקדב"ה והתורה – אחד הם. (תשס"ח)
הרב אדם סיני
ג תמוז התשסח
06.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. טו עמ' סא הכל צפוי והרשות נתונה. (תשס"ח). המשך
הרב אדם סיני
ל סיון התשסח
03.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פרי חכם אגרות קודש. טו עמ' סא הכל צפוי והרשות נתונה. (תשס"ח)
הרב אדם סיני
כט סיון התשסח
02.07.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. יד עמ' ס. (תשס"ח)
הרב אדם סיני
כג סיון התשסח
26.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. יג עמ' מ"ח תשס"ח
הרב אדם סיני
יט סיון התשסח
22.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. יב עמ' נ"ה תשס"ח
הרב אדם סיני
יט סיון התשסח
22.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. יג עמ' מ"ח (תשס"ח) המשך
הרב אדם סיני
יט סיון התשסח
22.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. יא עמ' נ"ה (תשס"ח) – העשיה במקום אחר והשכר במקום אחר
הרב אדם סיני
טז סיון התשסח
19.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. י עמ' נ"ג (תשס"ח)
הרב אדם סיני
טו סיון התשסח
18.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ט עמ' מ"ח (תשס"ח) המשך 2
הרב אדם סיני
יד סיון התשסח
17.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ט עמ' מ"ח (תשס"ח) המשך 2
הרב אדם סיני
יג סיון התשסח
16.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ט עמ' מ"ח (תשס"ח) המשך 2
הרב אדם סיני
יב סיון התשסח
15.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
ות
שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פרי חכם אגרות קודש. ט עמ' מ"ח (תשס"ח) המשך 1
הרב אדם סיני
ט סיון התשסח
12.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ט עמ' מ"ח (תשס"ח)
הרב אדם סיני
ח סיון התשסח
11.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ח עמ' מ"ג (תשס"ח) המשך 2
הרב אדם סיני
ז סיון התשסח
10.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ח עמ' מ"ג (תשס"ח) המשך 2
הרב אדם סיני
ז סיון התשסח
10.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. כא עמ' ע"ו (תשס"ח) המשך 2
הרב אדם סיני
ה סיון התשסח
08.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ח עמ' מ"ג (תשס"ח)
הרב אדם סיני
ב סיון התשסח
05.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ח עמ' מ"ג (תשס"ח) המשך 1
הרב אדם סיני
ב סיון התשסח
05.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ח עמ' מ"ג (תשס"ח) המשך 1
הרב אדם סיני
ב סיון התשסח
05.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ז עמ' מ"ג (תשס"ח) המשך 2
הרב אדם סיני
א סיון התשסח
04.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ז עמ' מ"ג (תשס"ח) המשך 1
הרב אדם סיני
כט אייר התשסח
03.06.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פרי חכם אגרות קודש. ו המשך 5 עמ' ל תשסח
הרב אדם סיני
כד אייר התשסח
29.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ז עמ' לז תשסח
הרב אדם סיני
כד אייר התשסח
29.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ו המשך 4 עמ' ל תשסח
הרב אדם סיני
כג אייר התשסח
28.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ו המשך 3 עמ' ל תשסח
הרב אדם סיני
כב אייר התשסח
27.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ו המשך 2 עמ' ל תשסח
הרב אדם סיני
כא אייר התשסח
26.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ו המשך 1 עמ' ל תשסח
הרב אדם סיני
כ אייר התשסח
25.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ה המשך 2 עמ' כה תשסח
הרב אדם סיני
יז אייר התשסח
22.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ו עמ' ל תשסח
הרב אדם סיני
יז אייר התשסח
22.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ה המשך 1 עמ' כה תשסח
הרב אדם סיני
יד אייר התשסח
19.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ה עמ' כה תשסח
הרב אדם סיני
יג אייר התשסח
18.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פרי חכם אגרות קודש. ד המשך 3 עמ' יח תשסח
הרב אדם סיני
י אייר התשסח
15.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ד המשך 2 עמ' יח תשסח
הרב אדם סיני
ט אייר התשסח
14.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ד המשך 1 עמ' יח תשסח
הרב אדם סיני
ח אייר התשסח
13.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ד עמ' יח תשסח
הרב אדם סיני
ז אייר התשסח
12.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ג עמ' יז תשסח
הרב אדם סיני
ו אייר התשסח
11.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. ב – הממציא תורה מעצמו – איש כזב (תשסח)
ג אייר התשסח
08.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. א – תשועת התגלות הקלקול (תשסח) המשך 1
א אייר התשסח
06.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. א – תשועת התגלות הקלקול (תשסח) המשך 2
א אייר התשסח
06.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. א – תשועת התגלות הקלקול (תשסח)
כט ניסן התשסח
04.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש.הקדמה (תשס"ח) המשך 4
כט ניסן התשסח
04.05.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פרי חכם אגרות קודש. הקדמה (תשסח)
כה ניסן התשסח
30.04.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. הקדמה (תשסח) המשך 1
כה ניסן התשסח
30.04.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. הקדמה (תשסח) המשך 2
כה ניסן התשסח
30.04.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח
      
פרי חכם אגרות קודש. הקדמה (תשסח) המשך 3
כה ניסן התשסח
30.04.2008
פרי חכם
ב – אגרות קודש
תשס"ח