הדף היומי בזוהר הסולם – נח – עמודים יט-כא (שיעור השקפה)

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams