הרב קוק – מצגת מבית מדרש "הסולם"

163

מצגת על חייו ומפעלו של הרב קוק זצ"ל, הסולם, תשס"ט