הרב קוק – מצגת מבית מדרש "הסולם"

162

מצגת על חייו ומפעלו של הרב קוק זצ"ל, הסולם, תשס"ט