הרב קוק – מצגת מבית מדרש "הסולם"

167

מצגת על חייו ומפעלו של הרב קוק זצ"ל, הסולם, תשס"ט