הרב קוק – אורות הקודש – איחוד החבוי והגלוי – שער א' אות כ"א

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams