הרב קוק – אורות הקודש – מפרטים לערכים כלליים – שער א' אות ל"ח

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams