הרב קוק – אורות הקודש – ההכרה הפנימית והחיצונית – שער א' מד

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams