הפרשה – בלק – פרשת השבוע בפנימיות עם רב עדיאל רוזנפלד

223

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams