הרב קוק – אורות הקודש – מקודש לחול ומחול לקודש – שער א' נב

209

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams