הרב קוק – אורות הקודש – חמשת דרכי הלמוד – שער א' נז

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams