הרב קוק – אורות הקודש – סכלות מעט – שער א' סא

270

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams