הרב קוק – אורות הקודש – פעולת הידיעות הסודיות – שער א' סו

283

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams