הווצאפ היומי – איך לזכות לברכת ה'?

שיעור 404. י"ד אלול.

דף היומי בזהר. פרשת נח. עמ' פח – צ. מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

איך לזכות לברכת ה'?

סיכום השיעור:

כדי לקבל את הברכה אנו זקוקים לחיבור של זכר ונקבה.
לכל אחד מהצדדים יש תפקיד בבניה הנכונה של הכלי המסוגל לקבל את הברכה.
צד הזכר נותן לאדם הבנה שהוא רק אורח כאן בעולם, ועליו לשבח את בעל הבית ולומר : "כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי".
האדם במצב זה צריך להיות בויתור מוחלט על עצמו.
צד הנקבה מעוררת את ההשתוקקות, הפרטיות אבל מתוך רצון לביחד לקשר,

ואז כל השמאל שמתעורר יוצר אחדות ואהבה ולא פירוד.
כך על ידי האמונה שצריכה להוליד שמחה מתעוררת ההשתוקקות לאהבת אמת ואז זוכים לברכת ה' היא תעשיר.