פסח – שמעתי – יראת ה' היא אוצרו

83

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams