פסח – שמעתי – ויבן ערי מסכנות 2

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams