ראש חודש אב תשע"ד – הכנה נפשית – מאת הרב עדיאל רוזנפלד

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams