ראש חודש אייר תשע"ג – הכנה נפשית – מאת הרב אדם סיני

דברי הרב אדם סיני לקראת חודש אייר, מהי העבודה הנפשית הצפויה לנו בחודש הקרוב? מה מסמל אייר מבין קו הגבורה, לעומת חודש ניסן שהוא חסד, וחודש סיוון שהוא קו אמצעי? הכנה לקראת החודש.