ראש חודש שבט תשע"ד – הכנה נפשית – מאת הרב אדם סיני

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams