בקוצק חסיד נדרש להקריב את כל כולו על מזבח האמת

149