שירי החברים – "שירת החברים"

ערב אחד לפני שלהולכים לישון, הילל גליק בהיותו ילד בן 8 ניגש לאביו בהתלהבות, "יש לי שיר, יש לי שיר". אביו ניגש אליו ואמר בוא נרשום מהר פן תשכח עד הבוקר. וכך היה, ישבו וכתבו את הבית הראשון. למחרת, השיר היה מוכן. 

מילים: הילל ואורי גליק
לחן: נעמי שמר

דע לך שכל חבר וחבר
יש לו כיוון מיוחד משלו
דע לך שלכל ילד וילד
יש כוונה מיוחדת משלו
ובקבוצת החברים
מתקן כיוון של הלב

כמה יפים, כמה יפים ונאים
הם אותם החברים
טוב מאוד להצטרף אליהם
ובשמחה לעבוד את ה’
כי בקבוצת החברים
נעשה כיוון של הלב

וכשהלב, מהשפעה מתמלא
ומשתוקק לאהוב את החבר
אור גדול אזי נמשך וחודר
מקדושת הקבוצה עלי
ומשירת החברים
נעשה ניגון של הלב