סוד סדר ליל ראש השנה עפ"י פנימיות התורה

1344


 

שלום רב לכל החברים,
כפי שכבר למדנו ישנה חשיבות גדולה מאוד לתקופת ראש השנה בחייו של האדם.
סמני ליל ראש השנה באים לייצג לנו כיצד נכון שהאדם יפעל במהלך השנה לשם השגת מטרותיו.
להלן סדר הסימנים כפי שדוד ליקט מדברי הרב שנה שעברה:
סדר ראש השנה:
סימנים:
תמר – כונה: תמר מציין את הצדיק וכמוהו מוציא פירות לשבעים שנה. והוא סימן לשלמות הזיווג בין זכר לנקבה.
רוביא – כונה: ימין. ריבוי הכולל כלל רוחני. מצויים בתוך תרמיל היוצר כלל. ככל שיש יותר ריבוי בתוך הכלל נחשב ליותר רוחני. לכוון – ברוב עם הדרת מלך.
כרתי – כונה: שמאל. שלילה. לכווין לרצונות שאני רוצה לתת להם גט כריתות ממני. כל הרצונות הדמיוניים שהסתגלו לי במשך השנה או במשך חיי. כרת מלשון גט כריתות.
סלקא – כונה: שמאל רך. שלילה. לכוין לרצונות שאני רוצה לסלקם לעת עתה ממני. שאין אני בזמן זה יכול לעשותם. ואולי לעתיד לבוא בע"ה בהחלט אוכל לקיימם. (שונה מגט כריתות)
קרא – כונה: שכל זדונותי יהפכו לזכויות. לכוין להתייחס היום שונה ממה שהתייחסתי בעבר לזדונותי. היום אני יכול לקבל מהם תעצומות נפש לחיוב. שמכל שלילה אפשר ללמוד ויש בכך חיוב גדול. והוא מעבר לחיוב.
רימון – כונה: רימון, מלשון רוממות שהוא סוד למעלה מהדעת. כל מחשבות הריקנות שבאו לי במשך השנה באו כדי שתהיה לי האפשרות לקבל על עצמי אמונה למעלה מהדעת. לרימון יש כתר – ראשית חכמה יראת ה'. רוממות השם היא הכתר והשער לכל המצוות שבתורה. וכן היא ההתבטלות.
תפוח בדבש – כונה: דבש גימ' אשה – בחי' שמאל, כמו היין. תפוח – בחי' חסדים. לכוין להמתקת הדינים שבדבש ע"י התפוח שהוא חסדים.
ראש דג – כונה: פריה – עומק, רביה – רוחב מדרגת בינה והוא סוד מנשה ואפרים. והוא סוד ההליכה בצ"ב. והא גם סוד הדאגות שחוזרים ביום טוב למוטב.. לכוין: לפריה ורביה בכלים דהשפעה.
ראש כבש – כונה: יש לי תפקיד של ראש ואחריות אישית לקדם את כל העולם בתכונתי לכף זכות
 
לפני מספר שנים פירש כבוד הרב את הסימנים ממש על דרך של תוכנית פעולה שנתית להשגת מטרות:
 
תמר – קבלת משימה שנתית. אני מוכן לעבוד קשה ללא קבלת תמורה. התמר מוציא פרות אחרי 70 שנה. גם אני מוכן לחכות.
רוביא – שכל הרצונות שלי לא יהיו כפרטים אלא רצונות שמשרתים את המטרה הכוללת שנקבעה בתמר
כרתי – דברים שמפריעים לי לעבודת את המשימה שקיבלתי בתמר. אני כורת את הדברים הלא אמיתיים – תאוות חומריות
סלקא – רצונות שקיימים בי אבל הם חזקים מאוד ואני מחליט לא לעבוד עליהם השנה
קרע – ביטול ההנאה מהנאות שקריות – שהם יקרעו מאיתנו
רימון – יראת הרוממות – כל העבודה השנתית (משימת התמר) צריכה להיות במסגרת של התבטלות לבורא עולם אפילו אם אתה לא מבין
תפוח בדבש – תכלית הסדר – זיווג של ב' הפכיים כל צד נותן את עצמו לצד השני. זיווג פב"פ. אני נותן את כל כולי למשימה
דג – סימן לפריה ורביה מהזיווג – בנים ובנות חדשים לעבודת השם – שיוולדו הבנות חדשות  מהזיווג של התפוח בדבש
ראש כבש – אני אחראי על תיקון עצמי. אני לוקח על עצמי השנה להתקדם, ולא יקדמו אותי מלמעלה בדרך יסורים. אני אחראי על הצלחת המשימה. אני ראש ולא גוף.
חשוב שכולנו ניקח משימות על עצמנו ונכתוב תוכנית ברורה כיצד נצליח.
המשימה יומית
 לקיים דיון בין הזוגות על הסימנים ולראות שכל חבר מבין את הסימנים ומחשיב אותם.
כדאי שהזוגות יכתבו לכל הקבוצה תובנות שלהם על סדר החג
 
בהצלחה.
אסף