דברי הרב בהילולת האר"י הקדוש על מציאותו ומה מוטל עלינו