הקדמה לפנים מאירות ומסבירות

בהקדמה זו מסביר רבנו בעל הסולם את חשיבות לימוד חכמת הקבלה בדורנו וכן מבאר את חטא אדם הראשון לפי הקבלה ופנימיות התורה. השיעורים מרחיבים ומבארים את הנושאים הנלמדים בשפה פשוטה השווה לכל נפש, כמו כן הספר מבאר יסודות וכללים חשובים בחכמה.

[/sociallocker]