אסרו חג שמיני עצרת – תשע"ד

162

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams