מהו מקום החיבור בין עליונים לתחתונים?

269

סיכום הזוהר היומי – מאת יוני כהן:

הדף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך-לך, עמודים פ"ח-צ, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:
מהו מקום החיבור בין עליונים לתחתונים ואיך מעוררים אותו בנפשנו?

סיכום השיעור:

במאמר שלפנינו אומר לנו הזהר הקדוש שהבורא ירד לעולם, כמו שכתוב 'וירד ה' בענן', דהיינו בהסתרה בתורה הקדושה ובכל התופעות המתרחשות בעולם.

עלינו מוטלת המשימה לבוא למקום החיבור מצידנו. נקודת הקשר נקראת השכינה הקדושה, מקום האהבה.

אבותינו באו ותקנו לנו את האמונה שרק על ידה ניתן לבוא למקום השכינה הקדושה.

עוד אנו לומדים מכך שכל מעשה, דיבור מחשבה והרהור יש לו השלכה לעולמות העליונים, ועלינו להאמין בכך ולשם לכוון את עצמנו: לנקודת הקשר עם הבורא.

לקבלת  סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם – שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור ההשקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: