בואי כלה – חיי שרה תשע"ה

118

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams