שלב ב'

[bwla_faq faq_category="%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%91-

%d7%91,%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%a9%d7%9c%d7%91-

%d7%91,%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%91-%d7%91" sbox="0" list="1" /]

שתף אותנו
מאמר קודםתולדות
המאמר הבאמהי לשון ארמית?