האם מותר לאכול בשר בהמה?

סיכום הזוהר היומי – מאת הרב עדיאל רוזנפלד:

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך-לך, עמודים ק"ג-ק"ה, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א:

שאלה –
מדוע צריך להיזהר באכילת בשר בהמה?

סיכום השיעור:

לאדם הראשון הותר לאכול עשב אך לא בשר. לאחר החטא, התאווה נטמעה בנפש של כל אדם ואדם, כיוון שכולנו נובעים מאדם הראשון.

אנו צריכים לתקן את בחינת הבשר שקלקלנו.
התיקון יהיה בכך שהאכילה תהיה לצורך תיקון ולא לצורך תענוג אישי. בשר הבהמה הופך לדם ומתערב עם דם האדם ונבלע באיבריו.

בשר הבהמה מבטא את הרעיון שהאדם לא מוכן לתת מעצמו, אלא מתנהג עם רצון שכבר קיים בו. הוא פועל רק את תאוותו, ואין לו חופש ושחרור – כפי שצריך להיות לאדם.

"בהמה" היא בבחינת "בה מה", ואילו "אדם" הוא בגימטרייה "מה". זה מסמל את החיפוש והחופש שיש לצד האדם שמאפשרים לו להיות שותף באהבה, ולא פועל רק את תאוותו הפרטית.

אליה וקוץ בה, אם נאכל בשר בהמה (לא מדובר על בשר עוף ודגים), אנו עלולים לפגום, וליפול לתאווה לסיפוק אישי. מאידך, אם לא נאכל בשר בהמה, לא נוכל לתקן.

האכילה האמתית היא לאדם שעשה תיקון של טהרה ויכול לאכול בשר בהמה בבחינת קרבן לה'.

אדם כזה, שמסוגל לפעול את התאווה בשביל האהבה, בשביל הביחד, יוכל להגיע ע"י האכילה לקשר אמתי עם ה'.

צריך להיזהר מאוד מאכילת בשר בהמה, כיוון שעלולים לקלקל יותר!

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם – שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: