מהי תפיסה צורתית?

סיכום הזוהר היומי – מאת הרב משה ישר:

הדף היומי בזוהר הקדוש
פרשת לך-לך, עמודים קי"ב-קי"ד, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:
מהי "תפיסה צורתית"?

סיכום השיעור:

במאמר זה מלמדנו הזוהר הקדוש רעיון שאין ביכולתו הרגילה של האדם לתופסו.

אומר הזוהר שהקב"ה הוא הממונה ששולט על הכול, והוא מעבר לכל הצורות הנראות דרך החומרים.

אנו, בטעות, תופסים את הצורה דרך ההתפעלות שלנו את החומר.

צריכים אנו לצאת מההסתכלות החומרית, ולתפוס דרך הסתכלות צורתית.
צריך לשנות את הטבע התפיסתי, ולראות את הצורות כפי שקיימות בנצחיות – בעולם העליון.

לשם כך צריכים אנו אומנות.
אומר הזוהר שאומנות היא התבטאות הצורה דרך החומר.

האומנות הנעלה ביותר היא האמונה, שהיא ודאי ראשוני.
החומר בא בכדי לבטא את הצורה.

הוודאי אינו צריך הוכחה.

בע"ה נעשה ונצליח!

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם – שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: