מאמרי שמעת אות ל' – ברית העיניים וברית הלשון (חלק ראשון)

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

.ברית העיניים וברית הלשון (חלק ראשון)

צריכים להזהר ב"סור מרע". לשמור את הד' בריתות.
א) ברית עינים, שהוא להזהר מהסתכלות בנשים. והאיסור מלהסתכל הוא לאו דוקא משום שיכול לבוא לידי הרהור. והראיה לזה הוא, שהרי האיסור חל גם על זקן בן מאה שנים. אלא הטעם האמיתי הוא, משום שזה נמשך משורש עליון מאד, שהזהירות הזו היא, שאם לא יהיה נזהר, יכול לבוא חס ושלום להסתכלות בהשכינה הקדושה. ודי למבין.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams