מאמרי שמעתי אות כ"ג – ענין הקב"ה מדקדק עם הצדיקים

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams